JOGA

Joga jest starożytnym systemem rozwoju, dzięki któremu człowiek może krok po kroku odkryć pełen swój potencjał fizyczny, psychologiczny i duchowy.

Ashtanga joga to ośmio członowa joga klasyczna, oparta na fundamentalnym dla tej tradycji tekście „Joga Sutry” Patanjalego. Swoją przygodę z 8 gałęziami jogi rozpoczynamy od asan (pozycji ciała), które w dynamiczny sposób staramy się zsynchronizować z oddechem (vinyasa). Taka dynamiczna praktyka pozwala nam wygenerować wewnętrzny żar (tapas), który w wyniku systematycznej, zaangażowanej praktyki (abhyasa) i nie poddawaniu się trudnościom, które napotykamy na swej drodze (vairagya), pozwala nam przekształcać nasze ciało i umysł, poprzez uwalnianie ich od napięć, oraz uspokojenie i poszerzenie świadomości. W rezultacie nasze życie staje się pełniejsze i zyskujemy większą akceptację i siłę w działaniu.

Ashtanga jogę praktykujemy systemem serii – za każdym razem powtarzamy ten sam zestaw asan, który, wraz z rozwojem naszej praktyki i aktualnymi możliwościami naszego ciała, z czasem wzbogacamy o kolejne pozycje. Dzięki trójstopniowej praktyce uważności (tristana), w której właściwy oddech (pranayama), łączymy z zaciśnięciem i kontrolą konkretnych grup mięśniowych (bandha) oraz skierowaniem i utrzymaniem wzroku we właściwym kierunku (drishti) już po kilku pierwszych zajęciach możemy poczuć korzyści płynące z regularnej praktyki.


asana lotos ashtanga joga gdańsk

Nasze zajęcia:

Ashtanga dla początkujących

Skupimy się tutaj na wzmocnieniu i rozluźnieniu kluczowych grup mięśniowych. Nauczysz się prawidłowego oddechu i łączeniu go z ruchem (vinyasa). Poznasz najważniejsze pozycje i sekwencje jogi. Rozpoczniesz praktykę uproszczonej pierwszej serii. Każdy może ćwiczyć!


Ashtanga prowadzona

Tutaj pracujemy nad rytmem praktyki. Odnajdziesz coraz większy komfort w kolejnych pozycjach. Pogłębisz znajomość pierwszej serii i będziesz budować regularność i płynność praktyki, oraz prawidłową koordynację ruchu z oddechem. Zajęcia dla osób przynajmniej z miesięczną praktyką na zajęciach podstawowych.


Mysore

Na zajęciach jesteś uczony indywidualnie, odpowiednio do Twoich predyspozycji i potrzeb, krok po kroku poznajesz system i metodę Ashtanga jogi pod czujnym okiem nauczyciela. Na zajęciach Mysore dopasowujesz praktykę do swoich potrzeb i rozkładu dnia – np. możesz danego dnia skrócić swoją praktykę; dopasowujesz rytm i tempo do swojego samopoczucia. Praktyka indywidualna przeznaczona jest dla uczniów na każdym poziomie.


Zapraszamy na zajęcia!